ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot

 

 

 

 

 

 

บวางบิล, ใบแจ้งหนี้, ใบส่งสินค้า, ใบกำกับภาษี, อินวอยซ์, ลูกหนี้การค้า     ที่มีการส่งมอบสินค้า หรือ งานการบริการ ให้แก่ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว และต้องรอระยะเวลาตามเครดิตเทอมที่ให้แก่ลูกค้า  เป็นเอกสารสำคัญในการทำธุรกิจทุกประเภท   ที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก, กลาง จนถึงขนาดใหญ่  ที่สามารถนำมาทำธุรกรรมทางการเงินได้  โดยนำเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาขายลดให้บริษัท ท่านจะได้รับเงินชำระล่วงหน้าก่อนกำหนดสูงสุด 85% ของมูลค่าในอินวอยซ์  โดยที่เจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องรอให้ครบกำหนดเครดิตเทอม เพื่อให้เจ้าของกิจการ ใช้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในการดำเนินกิจการ หรือ มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องการใช้เงิน  ส่วนการเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า  เป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะ ดำเนินการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้การค้าที่ลูกค้าได้โอนสิทธิเรียกร้อง ให้แก่บริษัทตามระยะเวลาที่กำหนด  และเมื่อได้รับเงินจากลูกหนี้ครบจำนวนแล้ว  จึงจะดำเนินการจ่ายหรือโอนเงินส่วนที่เหลือคืนให้แก่ลูกค้าต่อไป

 

 

คุณประโยชน์ของการขายลดใบแจ้งหนี้และอินวอยซ์

 

คุณสมบัติ/คุณลักษณะ

ข้อดี/ข้อได้เปรียบ ประโยชน์ที่ได้รับ
 1) เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น  1.1 เบิกใช้ได้ตามความจำเป็น  1.1 บริหารง่าย
     
 2) เป็นวงเงินเสริมจากสินเชื่อหลักที่ได้รับจากธนาคาร  2.1 ได้รับเงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม  2.1 เพิ่มสภาพคล่อง 
     
 3) มีความยืดหยุ่นของวงเงิน  3.1 ไม่จำกัดวงเงินในการใช้สินเชื่อ/สำหรับลูกค้าเก่า  3.1 คล่องตัว 
     
 4) ลูกหนี้การค้าเป็นหลักประกัน   4.1 ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ยื่นค้ำประกัน  4.1 สะดวก
   4.2 ไม่เสียค่าประเมินราคา  4.2 ประหยัด
     
 5) มีระบบในการตรวจสอบลูกหนี้  5.1 ทราบคุณภาพของลูกหนี้การค้า  5.1 มีความมั่นใจ 
     
 6) บริการจัดเก็บเงินจากลูกหนี้การค้า  6.1 ลดภาระการจัดเก็บหนี้  6.1 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย 
     

 7) บริการติดตามและรายงานผลการเก็บเงินจากลูกหนี้

 7.1 ทราบสถานะและคุณภาพของลูกหนีึ้การค้า  7.1 ปลอดภัย
   7.2 สามารถกำหนดเงินและเทอมการค้าที่เหมาะสมแก่ลูกหนี้  7.2 บริหารง่าย
     

 

เงินทุนมาจากไหนสำหรับผู้เริ่มธุรกิจ

 บ่อยครั้งที่คำว่า “ไม่มีเงิน” ถูกใช้เป็นข้ออ้างที่สกัดการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเอง เป็นต้นว่าไม่มีทุนบ้าง ไม่มีแหล่งทุนบ้าง และทำให้หลายคนเลือกพับเก็บความคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจเอาไว้ แต่ในความจริงแล้วธุรกิจหลายรูปแบบใช้เงินทุน

More...

No article here !
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด
  เลขที่ 294/71-77   อาคารร่มเกล้า พร็อพเพอร์ตี้ ห้อง 307 ชั้น 3   ถนนร่มเกล้า   แขวงคลองสามประเวศ   เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ    10520
โทร :  02-1849755, แฟ็กซ์ : 02-1849756    มือถือ :  081-3023709,
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.billforcash.net.