ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
ประโยชน์ของการขายลดใบแจ้งหนี้


 

 

                                                                                                                                                      

 

ธุรกิจรับซื้อลดลูกหนี้การค้า (Discount Invoice)

 

คือ บริการด้านการเงินระยะสั้น เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในระยะเวลาหนึ่งในธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ ในรูปแบบของการรับซื้อลดใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, อินวอยซ์, ลูกหนี้การค้า (Discount Invoice) โดยผู้ประกอบการนั้นจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และเอกสารทางการค้าที่ใช้ในการทำธุรกรรม ได้แก่ ใบสั่งซื้อ / ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ หรือใบวางบิล โดยเมื่อท่านนำเอกสารทางการค้าดังกล่าวส่งมอบให้กับเราแล้ว  ท่านจะได้รับเงินรับชำระล่วงหน้าก่อนสูงสุดถึง 70-85% ของมูลค่าลูกหนี้การค้าที่นำมาขาย โดยที่ท่านไม่ต้องรอให้บิลนั้นครบกำหนดตามเครดิตเทอมที่ให้กับลูกหนี้การค้า 
 

 

บริการรับซื้อลดใบแจ้งหนี้, ใบวางบิล, อินวอยซ์, ลูกหนี้ทางการค้า(Discount Invoice) นี้ สามารถใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภทที่มีการขายเชื่อให้กับลูกค้า อาทิเช่น อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมสิ่งทอ, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์, ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมด้านการบริการ เช่น บริการจัดหาแรงงาน, งานด้านการโฆษณา ฯลฯ

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของขายลดใบแจ้งหนี้(Discount Invoice)

  1. เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนระยสั้นให้กิจการ : หลังส่งสินค้าให้กับลูกหนี้การค้า เพียงคุณนำเอกสารทางการค้า เช่น ใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษี ใบวางบิล หรือใบเสร็จรับเงินฯ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาให้กับ B2B คุณก็สามารถรับเงินสดล่วงหน้าได้ทันที สูงสุดถึงร้อยละ 70-75 ของมูลค่าเอกสารและยังได้รับส่วนต่างคืนหลังจากที่ลูกหนี้การค้าของคุณได้ชำระเงินตามมูลค่าที่แจ้งในเอกสารนั้นๆ
  2. เสริมศักยภาพในการแข่งขัน : ด้วยบริการของ B2B ท่านสามารถเสนอเครดิตทางการค้าที่ดีกว่า หรือยืดระยะเวลาการชำระเงินให้กับลูกหนี้การค้า เนื่องจากไม่มีปัญหาทางด้านสภาพคล่อง

  3. วงเงินเติบโตได้ตามยอดขาย : ท่านสามารถใช้วงเงินได้ตามยอดขายที่เติบโตขึ้น โดยไม่ต้องกังวลกับเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทำให้เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบริหารธุรกิจได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

  4. หมดปัญหาเรื่องการจัดเก็บหนี้สิน : B2B จะรับผิดชอบภาระทั้งหมดในการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้การค้าของคุณ ตามจำนวนและเวลาที่ระบุไว้ตามเอกสารที่ท่านนำมาขายกับเราช่วยให้ท่านประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายได้มาก

  5. ช่วยเช็คเครดิตลูกหนี้การค้า : เพียงท่านแจ้งชื่อลูกหนี้การค้า B2B สามารถเช็คข้อมูลทางการเงินของลูกหนี้การค้าให้ท่าน เพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจและเป็นประโยชน์ในการค้าขายกับลูกหนี้การค้านั้น ๆ มากขึ้นในอนาคต

 


 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

บริษัท บีทูบี แฟคตอริ่ง จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่294/71-77 อาคารร่มเกล้า พร็อพเพอร์ตี้ ห้อง 307 ชั้น 3 ถนนร่มเกล้า     แขวงคลองสามประเวศ     เขตลาดกระบัง
กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ 10520
เบอร์โทร :  02-1849755,แฟ็กซ์ : 02-1849756      มือถือ :  081-3023709,
อีเมล : [email protected]
เว็บไซต์ : www.billforcash.net